شعر منتشر شده در دوماهنامه سیاه مشق – نسرین راثی

شما اینجا هستید   |

    شعر : شعر منتشر شده در دوماهنامه سیاه مشق

این بار
به خوابت خواهم رفت
قبل از بوسیدن
خورشید در دستان ماه
قبل از آنکه تکلیف چشمهایم
در جمعی سردتر به رقص در بیاید
از صدایم نسیم می وزد
و از شانه هایم کوه
کمی عاقلانه تر از
حرف هایی که حتی شنیدنش
نه زرد نه سرخ
بلکه رنگ رنگت می کند
پاهایت را دنبال می کنم
در تمامی راه های برهنه
درون کفش هایی
که قبل از موسپیدی زمین
سورتمه می شوند
می آفرینمت در خواب
قوی تر از نقش های پر رنگ گذشته
این بار در تمدن هزاران ساله ی رگ ها
نفس هایی که در جلد شبانه اش
هنوز پیراهن یلدا را برای من
بر تن دارد

نسرین راثی
سیاه مشق
زمستان ۱۳۹۹ – شماره ۱۹

 

 

 

دسته بندی : شعر
به اشتراک بگذارید : | | |